Emigránsok
Emigránsok PDF Nyomtatás E-mail

Slawomir Mrozek: Emigránsok

dráma 1 felvonásban

Rendezõ: Máté Krisztián

 

Fennállásunk 13 éve alatt már harmadszor fordulunk Mrozekhez. Talán mert, akárcsak tipikus kelet-európai hõsei, mi, „a világnak ezen a féltekén” kicsinek,  védtelennek hisszük magunkat., s talán erõt ad, hogy nem vagyunk egyedül. Néha csak bukdácsolunk az életnek nevezett harcmezõn és kerülgetjük az aknákat…
Hogy Mrozek mennyire tipizál, s hogy nála nem az illetõ személy, hanem az általa képviselt jelenség a fontos, arra jó példa, ahogy a nevekkel „bánik”, ahogy elnevezi hõseit. A PIOTR OHEY MÁRTÍROMSÁGÁ-nak címszereplõje az Ohey nevet viseli. Ami lengyelül ugyanaz, mint az angol „okay”… „Mindenrendben” uraság éli a dolgos szocialista hétköznapjait kis családjával, kis lakásában, s az is nehezen zökkenti ki, hogy tigris telepszik a fürdõszobájába… A NYÍLT TENGEREN hõseinek már nevük sincs, lelki és testi „alkatok” csupán: Kicsi, Középsõ, Kövér…

Az EMIGRÁNSOK két szereplõje pedig  XX és AA… Két kelet-európai sors, teljesen más háttérrel, mégis összefonódva… Otthon talán szóba sem elegyedtek volna egymással. Az egyik értelmiségi, politikai menekült, a másik jobb megélhetés reményében hagyta el hazáját. Egy közös a sorsukban, s ez a kilátástalanság. Áltatják magukat egy jobb élet reményében, de mindketten tudják, hogy feleslegesen. Mégis megvívják - legalább egymással - mindennapi csatájukat, mert ez az élethez köti még õket… Nálunk nem pincében, hanem egy vagonban élnek hõseink, egy nyugati város pályaudvarának legszélén. Be-beszüremkedik valami hangfoszlány errõl a pályaudvarról. De õk innen már nem indulnak el…

„Felhangzik XX hangos horkolása. AA a fal felé fordul. A horkolásba egy idõ múlva másik hang keveredik, elõbb csendes, majd mind hangosabb, szívet tépõ zokogás.” – Nos, nálunk ez a zokogás is elmarad…